วิ่งชมวัง 2019

ชวนเชิญท่านหญิงท่านชาย มาเดิน-วิ่งชมวังโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562 จากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ถึงพระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน บนเส้นทางวิ่งสายธรรมชาติสู่พระราชวังอันงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป

            Bike STYLE and Run  ร่วมกับ POLIMAXX และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

วิ่งชมวัง 2019

กำหนดการรับสมัคร      

ทางออนไลน์      : ตั้งแต่ 11 ธ.ค.61-31 มี.ค. 62 หรือจนกว่าจะเต็ม

ลิงค์การสมัคร     : http://bit.ly/Ving-Chom-Wang-2019      

Walk In              กรุงเทพมหานคร: ตั้งแต่  15 ม.ค. 2562 หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์
  (กรุณานัดล่วงหน้า Line ID :  Bikestylefreemag)

                        เพชรบุรี             : โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี  ศ.-อา. 29-31 มี.ค. 2562 11.00-15.00 น. บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

สำหรับท่านที่สมัครทางออนไลน์เป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป รับฟรี ! เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”


เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”

ในวาระ 250 ปี กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”  จำนวน 30,000 เหรียญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงโพธิ์สามต้น ณ ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จำนวนจำกัด 200 องค์ เท่านั้น  

(ไม่รวมประเภท Virtual Run / POLIMAXX Run3R Plogging Run)

ประเภทของกิจกรรม

01. เดินระยะทาง 3 กิโลเมตร(ไม่แข่งขัน)

02. วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร(ไม่แข่งขัน)

03. วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร (แข่งขัน)

แผนที่วิ่งชมวัง 2019

ประเภทของสมัคร

 • เดิน วิ่ง ระยะทาง 3 และ 6  กม.  500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
 • วิ่งระยะ 10 กม.  500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
 • Charity BIB 2,000 บาท รับ หมายเลข เสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ
 • Virtual Run ระยะ 10 กิโลเมตร 350 บาท รับ เสื้อ / เหรียญ
 • POLIMAXX Run3R Plogging Run วิ่งเก็บขยะในเส้นทางวิ่ง ระยะ 3/5/10 กิโลเมตร 200 บาท รับ เสื้อ / เหรียญ / ถุงขยะ ถุงมือ สำหรับเก็บขยะ

เสื้อ

เสื้อกิจกรรมวิ่งชมวัง 2019

เสื้อกิจกรรม วิ่งชมวัง 2019 POLIMAXX RUN 3R PLOGGI RUN

แบ่งเป็น แขนสั้น Unisex  ขนาดตั้งแต่ SS-2XL แนะนำเผื่อไซด์        

ตารางเสื้อ วิ่งชมวัง2019

เหรียญ (รับทุกท่านหลังเข้าเส้นชัย)


เหรียญที่ระลึกกิจกรรม วิ่งชมวัง 2019

เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ โดยเป็นเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า ผลิตในปี พ.ศ. 2541 ผลิตจากปลอดกระสุนปืนใหญ่

 •  -ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณป้อมพระจุลจอมเกล้าได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูป และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อปี่ พ.ศ. 2535 ภายใต้แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ มีห้องอเนกประสงค์ พอที่จะจัดเป็นห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นเป็นการประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไปสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้เข้าชมและรับทราบประวัติความเป็นมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงดำริจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการดังกล่าว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานด้านหน้าเหรียญ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประดิษฐานด้านหลังเหรียญ เพื่อจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและประเทศชาติรายนามพระเถราจารย์ร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2541
 • 1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ประธานสงฆ์) วัดบวรนิเวศวิหาร
 • 2. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังวิเวการาม 
 • 3. พระราชวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อเก๋) วัดเกาะหลัก
 • 4. พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่ 
 • 5. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ
 • 6. พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) วัดวังหว้า 
 • 7. พระครูสุนทรวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป
 • 8. หลวงพ่อหลิว ปญณโก วัดไร่แตงทอง 
 • 9. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบจา
 • 10. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ )

ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่ง

-ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย 1 รางวัล   พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท /

 ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง 1 รางวัล  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท /

-แบ่งการแข่งขันเป็น 6 รุ่น แยกชายหญิง ได้แก่

ต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไปผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นรับถ้วยที่ระลึก

-ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  3 ลำดับแรก

-นักวิ่งแฟนซีที่แต่งกายเข้าธีมแห่งความเป็นไทย ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก

ลิงค์รายละเอียดการสมัคร http://bit.ly/Ving-Chom-Wang-2019

การจอดรถ

จอดรถบริเวณโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

จำนวนการรับสมัคร        เดิน วิ่ง  จำกัดจำนวน ที่ 1,500 ท่าน

 ( 10 ก.ม. จำนวน 700 คน / 6 ก.ม. จำนวน 500 คน /

3 ก.ม. จำนวน 200 คน / POLIMAXX Run3R Plogging Run  100 คน  )

การรับ หมายเลขวิ่ง เสื้อ

01.        มารับเอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี  บริเวณประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 18.00 น. โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

02.        บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร อีก 65 บาท จัดส่งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมประมาณ  2 สัปดาห์

03.        บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ นักวิ่งประเภท Virtual Run หลังจากกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ เริ่มวิ่งภายในวันที่ 1-9 ธ.ค.61 ส่งผลภายในวันที่ 9-15 ธ.ค. 61 ที่ Line ID : @FanaticRun โดยคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร อีก 65 บาท


เบอร์วิ่งกิจกรรมวิ่งชมวัง 2019

-กำหนดการกิจกรรม วิ่งชมวัง   

วันอาทิตย์  12 พฤษภาคม 2562

04.00 น.            เข้าสู่งานวิ่งชมวัง

05.00 น.            กิจกรรมบนเวที

05.15 น.            อบอุ่นร่างกาย

05.30 น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร

05.45 น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร เดิน 3 กิโลเมตร

06.10 น.            ร่วมรับประทานอาหารเช้า

06.45 น.            พิธีการมอบรางวัลต่างๆ  

08.00 น.            ปิดงานวิ่ง

วังบ้านปืน
%d bloggers like this: