Year: 2019

CRYOTHERAPY นวัตกรรมบำบัดปวด ในห้องน้ำแข็ง ติดลบ 110 องศา

ใครเคยไปสกีมาบ้าง ยกมือขึ้น ตอนเจอหิมะก็ประโคมใส่เสื้อผ้า 4-5 ชั้น กว่าจะอุ่น เพื่อจะได้สนุกต่อกันกับหิมะ ถูกต้องไหม
แต่ถ้าหนาวกว่าหิมะล่ะ มีไหม?…

BikestyleandRun Portfolio

รับจัดกิจกรรมงานวิ่ง งานปั่น ทั้งกลุ่มเล็กๆ 10-100 คน หรืองานระดับ 2,000-4,000 คน ดูแลภาพรวมการจัดงานตั้งแต่การออกแบบ ดีไซน์แผ่นพับ โปสเตอร์ Key Visual ออกแบบ ควบคุมการผลิตเสื้องานวิ่งและเสื้องานปั่น