BikestyleandRun Portfolio

รับจัดกิจกรรมงานวิ่ง งานปั่น ทั้งกลุ่มเล็กๆ 10-100 คน หรืองานระดับ 2,000-4,000 คน

ดูแลภาพรวมการจัดงานตั้งแต่การออกแบบ ดีไซน์แผ่นพับ โปสเตอร์ Key Visual

ออกแบบ ควบคุมการผลิตเสื้องานวิ่งและเสื้องานปั่น

ออกแบบ ควบคุมการเหรรียญที่ระลึก งานวิ่งและงานปั่น

%d bloggers like this: