Portfolio

BikestyleandRun Portfolio

รับจัดกิจกรรมงานวิ่ง งานปั่น ทั้งกลุ่มเล็กๆ 10-100 คน หรืองานระดับ 2,000-4,000 คน ดูแลภาพรวมการจัดงานตั้งแต่การออกแบบ ดีไซน์แผ่นพับ โปสเตอร์ Key Visual ออกแบบ ควบคุมการผลิตเสื้องานวิ่งและเสื้องานปั่น