icelab

CRYOTHERAPY นวัตกรรมบำบัดปวด ในห้องน้ำแข็ง ติดลบ 110 องศา

ใครเคยไปสกีมาบ้าง ยกมือขึ้น ตอนเจอหิมะก็ประโคมใส่เสื้อผ้า 4-5 ชั้น กว่าจะอุ่น เพื่อจะได้สนุกต่อกันกับหิมะ ถูกต้องไหม
แต่ถ้าหนาวกว่าหิมะล่ะ มีไหม?…